Esimene sobivus-kohtumine

 • Esimene sobivuskohtumine – kuni 30 minutit on TASUTA.
 • Edaspidiste coachingu sessioonide hind lepitakse kokku kohtumisel. Hinna aluseks on sessiooni kordade arv.

 • Broneeri aeg esimeseks kohtumiseks (veebis või vahetu kohtumine) alloleval lingil.

 • Ühe sessiooni pikkus on 45-90 minutit.
 • Tasumine vastavalt arvele.
  • ettemaks on 50% lepingus sätestatust.
  • loobumise korral ettemaks tagastamisele ei kuulu.

Coaching leina või lahutuse puhul

 • Leina või lahutuse coachingu sessioonide arv sõltub kliendi vajadustest.
 • Ühe sessiooni pikkus on kuni 90 minutit.
 • Tasumine vastavalt arvele. 
  • ettemaks on 50% lepingus sätestatust.
  • loobumise korral ettemaks tagastamisele ei kuulu.