Personaalse arengu coaching

Coaching on turvaline ja kindel viis avastada oma arenguvõimalused, parimad oskused ning jõuda eesmärkideni, mis rahulolu ja õnnetunnet pakuvad. 

Coaching sobib neile, kes soovivad elus ja tööl, suhetes ja oma tuleviku planeerimisel paremini hakkama saada ning on huvitatud oma isiksuse arengust – juhtidele, loomeinimestele, õpetajatele, inseneridele, poliitikutele, arstidele jt.

Coach on selline partner, kes esitab sulle vajaduse korral ka taganttorkivaid ja isegi ebamugavaid küsimusi. Ta sunnib sind raamist välja tulema, avaralt ja uue nurga alt mõtlema, pingutama ja vajalikke otsuseid tegema ja vastutust võtma, et suudaksid lahendada kerkinud probleeme, saada professionaalses mõttes igakülgselt paremaks ning nautida õnnestumisi.  

– Olenevalt igaühe individuaalsetest eesmärkidest ja inimese eripärast kasutatakse personaalsetel kohtumistel kliendile sobivaid metoodikaid, et jõuda püstitatud eesmärkideni kõige tulemuslikumal viisil. 

– Tänu omaenda pikaaegsele juhtimiskogemusele ja poliitmaailmast saadud õppetundidele saan personaalset arengut toetava treenerina esitada vajalikke küsimusi väga erinevate elualade tegijatele. 

– Toetudes oma erialasele taustale kultuurivaldkonnas kasutan coachingus loovmeetodeid. Olen loov-coach.

 Kui sa vajad tuge, et

  • avardada oma arenguvõimalusi
  • sõnastada selgemalt oma eesmärke
  • teha paremat koostööd oma kolleegidega
  • luua endale rahuldust pakkuv karjäär
  • suunata kindlamalt oma elu –