Teen sessioone nii vahetute kohtumiste kui veebi kaudu.

Coachi ja partnerina aitan sul tegelda oma sisemiste ressurssidega, mis annavad elule ja edasisele tegutsemisele mõtte. 

Ma ei anna soovitusi, ei paku nõustamist ega teraapiat. Samuti ei tee ma oletusi sinu tunnete või vajaduste kohta, vaid häälestun coachingu sessioonidel sinus olevale teadmisele, kuidas elurütm korrastada. 

Vestlustes uurime tundeid, kasutamata võimalusi ja mõtteid, mis võivad paranemist takistada või aeglustada ning leiame ideid ja samme, mis aitavad eluga edasi minna. 

Kui vajad leina või lahutuse coachingut, sest

  • sind on tabanud mure ning oled kaotanud lähedase;
  • oled läbinud keerulise elumuutuse lahutades kooselu;
  • võtnud ette mõne muu väsitava ja drastilise ning traumeeriva kannapöörde elus,

siis võta minuga ühendust ja leiame koos väljapääsu.

Vaata HINDA

LAHUTUS

Ainult üks asi siin elus on kindel, et mitte miski pole kindel (mõttetera).

Loe ka blogipostitust SIIT

Vaatamata pühale lubadusele “olla koos, kuni surm meid lahutab” – olgu siis ametlikul pulmatseremoonial, laulatusel kirikus või lihtsalt otsuses kooselu alustada – on saanud kahjuks liiga tavaliseks hoopiski see, et elu jooksul kasvatakse lahku. 

Lahutus võib tekitada alaväärsustunnet, viha, kättemaksuiha, jõuetust ja soovimatust edasi elada. Mõnikord võidakse valusate lahutuste korral isegi leina tunda.

Olenemata sellest, kas lahutusprotsess on olnud pikk või kiire, ootamatu või ühe osapoole jaoks pikalt oodatud – võib elurütmi muutus tekitada palju hingelist segadust ja ebakindlust. Toetuse puudumisel pole harv juhus, kui inimene kaotab oma “mina”, eesmärgid ja sihid muutuvad uduseks ning maad võtab mure ja lootusetus. Ollakse ummikus, mille labürindist väljapääsemiseks on vaja rahulikku ja kuulamisaldis vestluspartnerit. 

Siinkohal tulebki appi coaching, mis vaatab tulevikku ja aitab sul luua midagi uut, liikudes  koostöös oma treeneriga probleemsest olukorrast  sinna, kuhu soovid jõuda, just sellises suunas, mille oled hoolikalt ja läbimõeldult valinud. 

Coaching aitab sul taastada optimismi, elurõõmu ning huvi tegutseda eesmärkidele pühendunult – toetudes su enda sisemistele instinktidele ja teadmistele. 

Teen sessioone nii vahetute kohtumiste kui veebi kaudu. 

LEIN

Loe ka blogipostitust SIIT

Coachingu teemaga seostatakse enamasti juhtimisküsimusi, arengut nii erialases kui isiklikus võtmes. Kuid järjest olulisemaks tõuseb coachingu meetodite kasutamine igapäeva murede lahendamisel.

Kui kaotad lähedase, siis kiputakse sind nägema ainult ühes rollis: leinava inimese rollis. Pidevad kaastundeavaldused võivad seejuures takistada murest ülesaamist ning selline olukord võib moonutada igapäeva suhteid ning ei pruugi võimaldada sul taastada oma elu tasakaalu, optimismi ja rõõmu.

Leinas vaimse abi saamiseks pöördutakse enamasti psühholoogide poole. Olen ise kogenud, et selliste murede puhul on küll hea, kui sind ära kuulatakse ja nõu antakse, kuid veelgi parem on, kui sind ära kuulates aidatakse sul endal leida tee või viis, kuidas oma august välja tulla. Ja seda erinevate vajalike ja ootamatute, sadade küsimuste esitamise kaudu.

Psühholoogid analüüsivad olnut. Coachingu meetod võib aidata sul leida lahendusi tulevikuks – olgu sul soov leida rahu läbi leina, leinast üle saada ning planeerida oma elu seades tegutsemise eesmärke edaspidiseks.