Koolitus

Kuidas

 • häälestuda eesmärkide saavutamisele?
 • saada hakkama kriitikaga?
 • parandada enesehinnagut ja tõsta enesekindlust?
 • teha paremat meeskonnatööd?
 • ületada raskusi ja luua õnnestumise mudel?

Personaalne coaching

Esimene sobivuskohtumine on tasuta

Individuaalne arengutreening toimub vastavalt vajadusele  ühest kuni kuue korrani.
 

Ühe sessiooni pikkus on 30-90 minutit

Loengud

Sündmuste korraldus

 • infopank
 • projektide juhtimine

Loengud

 • ühiskonnaõpetus
 • poliitika
 • koorimuusika ajalugu
 • elust enesest

Ettekanded konverentsidel