Lähtun esmajärjekorras kliendi vajadustest

Delfis ilmus Kairit Tsäro sulest väike nupuke, mida siin jagada tahan.

Foto tegi Ilmar Saabas.

“Aasta hakul tegevpoliitikast lahkunud Laine Randjärv (56) üllatas Facebooki sõpru teadaandega: “Pakun personaalset coachingut Sinu poolt valitud teemal.”

Karit Tsäro / Delfi

Lähemal uurimisel selgub, et Laine on viimase poole aasta jooksul omandanud EBSi diplomikoolituse, ja saanud litsentsi, mis lubab tal töötada personaalse treenerina, kes ei jaga oma kogemusi, vaid keskendub kliendi kuulamisele ja tema sihipärasele arengule.

“Alustasin pärast poliitikast lahkudes tõesti natuke rahulikuma eluga ja mul on kliente, keda olen jäägitult ja pühendunult kuulanud, ent mitte nõustanud, sest coachimine ja nõustamine on täiesti erinevad asjad. Rikkalik kogemustepagas ei ole selles ametis primaarne, sest coachi ülesanne on klienti tema poolt valitud teemal kuulata ja esitada õigeid küsimusi. See on nagu spordis – treener juhendab suunates sportlast, arvestades tema võimeid ja plaane, ent ei lähe ise staadionile jooksma ega kõrgust hüppama. Ta on toeks sportlase enda eesmärkide saavutamisel,” lisab Randjärv.

Laine on tulenevalt oma erialasest taustast keskendunud loovale treenimisele, kuid igal juhul lähtub esmajärjekorras kliendi vajadustest. “Kindlat plaani klientide arvu suhtes järgnevaks viieks aastaks mul paigas ei ole, olen oma uue kutse alguses,” ütleb Laine naljatledes ning lisab tõsisemalt: “Ei saa piiritleda, kes võiksid olla kliendid, coachi töö on individuaalne ja personaalne. Minu roll on olla aktiivne kuulaja ja efektiivne küsija, et klient saavutaks oma eesmärgi, sest kõik küsimused ja ressursid, mida inimene oma arenguks vajab, on tema sees, minu roll on kuulata, et inimene ise oma sisemise ressursi toel tulemuslikult eesmärgini jõuaks.”

https://kroonika.delfi.ee/news/inimesed/laine-randjarv-leidis-endale-uue-ameti-lahtun-esmajarjekorras-kliendi-vajadustest?id=91249739