Teekond coachingu salakambritesse

Õpiprotsess

Erialalt olen koorijuht ja muusikaõpetaja ning tegelenud sellega ligi 40 aastat.

Õpiprotsessi käigus olen juurelnud selle üle, mil määral ja kas saab koorijuhti võrrelda ka coachiga. Sellega on nii ja naa. Ühelt poolt on tõesti sarnane meetod see, et dirigent juhendab lauljaid prooviperioodil ja esinemisel peavad lauljad ikka ise soorituse tegema. Teisalt on laulu õppimise protsess küllaltki autoritaarne. Koorijuht näitab reaalselt ette, kuidas üks või teine viisijupp kõlama peaks ja lauljate arvamust liiga palju just ei arvestata.

Miks ma sellest nii pikalt kirjutan? Sest tuleb tunnistada, et aastakümneid praktiseeritud koorijuhi professionaalne „kretinism“ esitas mulle coachingu juurde tulles päris palju väljakutseid. Alguses oli vastupandamatu soov pikalt seletada, et „kuidas asjad tegelikult peavad käima“ ja tahtmine aidata kliendil leida „õige“ teeots. Ilmselt oli veel palju muid probleeme. Täna vaatan heldinult neile õppetundidele tagasi.

Üks oluline oskus ühendab aga koorijuhti ja coachi kindlalt – see on kuulmis- ja kuulamisoskus, mis on baasiline. Ilmselt isegi tähtsam kui õigete küsimuste esitamise vilumus. Pean tunnistama, et kuulamise kunsti on selle nelja kuuga tõesti saanud kõvasti lihvida. Ilmselt mõnikord tuleb klienti ka „hellalt“ küsimuste abil “rajale” tagasi tuua, kuid on olukordi, kus inimene saab segamatult rääkides, end kuulates ja tajudes, et teda tähelepanelikult kuulatakse oma mõtted korrastatud ning plaani edasiseks tegutsemiseks. Doris Kareva on oma artiklis [1] kirjutanud nii: “Mõistmiseni viib kuulamine, kus keskendutakse mitte üksnes sellele, mida inimene ütleb, vaid miks ta seda teeb. Millest ta vaikib – ja miks? Milliseid sõnu ta kasutab ja mis eesmärgil?” See kõlab nagu coachingu koolitus. Pean väga oluliseks just seda küsimust – millest klient vaikib?

Uskumused ja väärtused, võimed ja eeskujud

Minu väärtused on ausus, pühendumus, lojaalsus ja ja kokkulepetest kinnipidamine. Minu eetilised tõekspidamised toetuvad väärtustele. Sisemise konflikti puhul coachingu protsessis on õige problemaatiline teema avada, läbi rääkida ja vajadusel tuleb loobuda coachingust kliendiga, kellega on tekkinud väärtuste konflikt või on muud varemteadmata põhjused üles kerkinud.

Ma usun sellesse, et

  • lahendused kõikvõimalikele olukordadele on meie endi sees olemas;
  • hea tahtmise korral saavutab inimene iga endale püstitatud eesmärgi;
  • kui oled kord õnnestunud, juhtub see Sinuga veel korduvalt.

Oma olulisemaks võimeks pean ma kannatlikkust ja püsivust. Samuti tahtejõudu, mis aitab realiseerida saavutusvajadust. Mulle meeldib õppida, nii õpikutest kui elust enesest. Ja mul on kindel teadmine, et kukkumine pole paha, kui sellele järgneb tõusmine. Ja läbikukkumine pole patt, kui sellest õpitakse.

Minu eeskujud on tugevad naised – Margaret Thatcher, Condoleezza Rice. Eestis on mu vaieldamatu lemmik Ita Ever. Neid kõiki ühendab esiteks see, et nad saavad hästi hakkama. Nad on profid oma vastutusvaldkonnas, usuvad oma võimetesse ja innustavad, rühivad läbi raskuste – kukuvad ja tõusevad püsti. Nad on elujõulised. Seda enesekindlust soovin ma paljundada, nii endasse kui teistesse.

Minu kogemused

Ehkki olen hariduselt koorijuht, olen peale mõningast kultuurivaldkonna juhtimise kogemust tegutsenud suurema osa oma teadlikust elust poliitikas. Kui kultuurimaailmast saadud juhtimiskogemused on valdavalt seotud eduelamustega, siis poliitikas üldisemalt on pehmelt öeldes kulgenud permanentne ameerika mägede rada.

Täna mõistan, et mul on jäänud vajaka coachist mu enda elus. Coachist, kes oleks võinud esitada mulle sisukaid küsimusi juba enne otsust valida poliitiku tee. Millistele küsimustele oleksin pidanud vastuseid otsima?

Näiteks sellistele:

  • Mis Sind karastab ja tugevaks muudab? Kuidas harjutad käppadele kukkumist?
  • Kuidas jääd ellu, kui äraaetud hobused lastakse maha?
  • Kuidas kindlustad oma finantstuleviku?
  • Kuidas naased tavaellu, kui poliitmaailmas on kõik kogemused ära proovitud?

Sellele tagantjärele teadmisele ja tarkusele saan täna tugineda, planeerida oma eemärke ja tegevusi coachina. Oma kogemusi hinnates ja neid koondades pakun klientidele välja personaalse arengu coachingu.

Loe lähemalt coachingut tutvustavalt lehelt.

https://opleht.ee/2017/12/kuulamise-kunst/